Før og etter

Hjem » Før og etter<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Før- og etterbilder

Her har vi presentert noe av de prosjektene vi har hatt, innen ulike områder.

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

Pasient 2

Denne pasienten fikk et slag mot overkjevens fronttenner i arbeidstiden for mer enn 25 år siden. Ulykken ble den gang registrert og godkjent som en yrkesskade hos trygden. En yrkesskade gir rett til livslang stønad og til flere behandlinger hvis nødvendig. Som en senskade gikk nylig 3 fortenner tapt og måtte erstattes med 3 implantater. På disse er det montert 3 porselenskroner som matcher eksisterende kroner på nabotenner.

Se «priseksempler» (se priseksempelet som omhandler: «Tannskader ved godkjent yrkesskade» (trygderegel 12)). Eller gå direkte til trygderegel 12. I underkjeven har pasienten patologisk tap av tannsubstans på grunn av slitasje og har fått påsatt porselenskroner.
Se «priseksempler» (se priseksempelet som omhandler «Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (trygderegel 9). Eller gå direkte til trygderegel 9

Kvinne 60 år

Pasienten kom med en ferdig implantatbehandlet overkjeve utført annet sted. Hun hadde fått en 12-ledds bro montert på 6 implantater i overkjeven. Hun hadde egne tenner i underkjeven. Pasienten var misfornøyd med det kosmetiske resultatet av behandlingen i overkjeven. Hun ønsket også kosmetisk behandling av egne tenner i underkjeven. Pasienten hadde svært høye estetiske krav.
Arbeidet presenteres for å vise hvilket kosmetisk nivå som kan oppnås med dagens tanntekniske teknologi på implantater og på egne naturlige tenner.

Dame 82 år

Vital dame henvist for implantatbehandling i overkjeven.
 Pasienten hadde en 4-ledds fastsittende bro i overkjeven og en avtagbar delprotese som fungerte dårlig.
 Samtlige gjenværende tenner i overkjeven hadde alvorlig tannkjøtts sykdom og kunne ikke bevares.
Underkjevens 9 tenner er foreløpig bevart. 
6 implantater ble innsatt i overkjeven og en fastsittende 12-leddsbro ble fremstilt på disse.
Pasienter er svært fornøyd med resultatet og kan leve et aktivt sosialt liv slik hun ønsker.

Mann 50 år

Han hadde av forskjellige årsaker ikke oppsøkt tannlege på flere år.
 Pasienten gnisser og presser tenner. 
Han presenterte et ekstremt nedslitt tannsett. 
Underkjevens tenner var slitt ned til nivå med tannkjøttet og pasienten overlukket underkjeven når han spiste. Han fikk derfor et underbitt når han lukket underkjeven.
 Tennene på høyre side i overkjeven var nedkariert og rotrestene måtte fjernes.
 Den gamle broen i overkjevens venstre halvdel ble fjernet da den var slitt og i feil posisjon.
 Tennene i underkjeven kunne beholdes, de fleste måtte rotbehandles. 
To implantater ble innsatt i overkjevens høyre sidesegment.
 Nye porselenskroner og broer ble fremstilt i begge kjever på egne tenner og på implantater. Bittet ble åpnet >10 mm til en kant i kant relasjon. 
Pasienten ble anbefalt å bruke myk klar bittskinne festet til underkjevens tenner for å beskytte tennene.

Mann 66 år

Pasienten hadde et velkonservert tannsett som gjenspeilet flere tidsepoker i odontologien:
 Store amalgamfyllinger, komposittfyllinger, metall keramikk kroner og broer, også pusseskader med tilbaketrukket tannkjøtt og blottlagte tannhalser gav en utilfredsstillende kosmetisk situasjon.
 Pasienten hadde ikke tannkjøttssykdom.
 Han ønsket et vakkert, naturlig smil.
 Det ble fremstilt 25 metallfrie porselenskroner på pasientens egne tenner.

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid