Implantatteam

Hjem » Implantattjenester » Implantatteam<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Implantat-team

Kanskje noe overraskende finnes et av Norges mest erfarne og kompetente implantatteam på Rygge i Viken.

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

Implantat-team i Rygge, Viken

Spesialist i oral protetikk Bertil Hager, oralkirurg dr.odont Göran Widmark og tannlege Ragnvald Schille har alle vært med fra begynnelsen på den moderne implantologi.

Det startet i 1983

Det var et team fra Mölndal i Göteborg med professor Brånemark i spissen, som presenterte sine gjennombrudd første gang på en tannlegekongress i Montreal i Canada i 1983. Revolusjonerende muligheter for behandling åpnet seg med orale implantater. Vi er alle tre drevet av en genuin interesse for faget og ambisjonen om å levere gode behandlingsløsninger for pasientene.

Bertil Hager underviste 20 år på tannlegehøyskolen i Göteborg, før han i 15 år var sjef for protetikkavdelingen på Folktandvårdens Spesialistklinikk på Mölndal sykehus i Göteborg.

Göran Widmark er sjef for kjevekirurgisk avdeling på den samme Spesialistklinikken på Mölndal sykehus i Göteborg. De er begge innsidere i dette pionermiljøet.

Ragnvald Schille hentet sine kunnskaper de første årene i USA og England hvor han arbeidet sammen med pionerene i disse landene, først og fremst Barry Edwards i England og Carl Misch i USA. Disse var knyttet til gruppen av tannleger ved verdens andre kompetansesenter i implantologi : Universitetet i Birmingham Alabama, USA.

Etter 12 års læretid, var tiden inne for å bygge et implantatteam på Rygge.

Behandlingsrutinene er nå fast etablert

1. Tannlege

Konsultasjon hos tannlege Ragnvald Schille hvor det foretas en klinisk undersøkelse med diagnostisering av hver enkelt tann, røntgenbilder tas av samtlige tenner, avtrykk tas for fremstilling av studiemodeller. Fotografering gjøres også av munnhulen.

Pasientens tannhistorie blir registrert. Vurdering av rettigheter overfor trygden blir vurdert og skjema for innhenting av opplysninger om tidligere tannbehandling sendes pasientens fasttannlege. Forskjellige behandlingsalternativer presenteres pasienten.

2. Oral protetikk

Konsultasjon blir hos spesialist i oral protetikk Bertil Hager som foretar de endelige vurderinger og diskuterer de forskjellige behandlingsalternativer med pasienten. Bertil behersker også de konvensjonelle (”førimplantat”) behandlingsmetoder til fulle. Pasienter har forskjellige forutsetninger og ønsker.

En behandling som er riktig for en pasient, er ikke nødvendigvis riktig for en annen. Derfor blir behandlingene individuelt tilpasset hver enkelt pasient. Ofte kan behandlingsmålet nåes uten bruk av implantater. Dette betyr i så fall en enklere, raskere og ofte rimeligere behandling.

Med solid bakgrunn fra tannlegehøyskolen i Göteborg, som klinikksjef på Spesialistklinikken i Mölndal, som rådgivende tannlege for Försäkringskassan (HELFO trygd) og diverse forsikringsselskaper, har han de aller beste forutsetninger for å kunne gi pasientene faglig optimale behandlingsalternativer. Både over- og underbehandlinger skal unngås. Pasienten tar et selvstendig og endelig valg ut fra de premisser som er levert.

Hvis pasienten bestemmer seg for implantatbehandling, blir det satt opp tid for en:

3. Oral kirurgi

Konsultasjon hos spesialist i oral kirurgi dr.odont Göran Widmark. Han opptar en medisinsk journal av pasienten og vurderer de anatomiske forutsetninger i kjevene for behandlingen.

Göran Widmark utfører den kirurgiske del av behandlingen. Han behersker alle operasjonsteknikker, som for eksempel transplantasjon av bein for gjenoppbygging av kjevekam hvis nødvendig der hvor implantater skal plasseres.

Göran har arbeidet på Rygge siden 1995, og fortjener ære for den høye grad av suksess vi har oppnådd. Pasienten får selvfølgelig anledning til å stille alle spørsmål om behandlingen til ham.

Den protetiske del av behandlingen utføres av Ragnvald Schille, med en eller flere konsultasjoner underveis med Bertil Hager hvis nødvendig.

Vår tanntekniker er også en viktig ressurs i teamet. For mer informasjon: gå til «Vår tanntekniker»

Andre relaterte sider

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid