Folketrygdens stønad

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Folketrygdens stønad<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Folketrygdens stønad

Hovedregelen er at bruker over 20 år selv betaler for den tannbehandlingen de har behov for.

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

Formål

Hovedregelen er at bruker over 20 år selv betaler for den tannbehandlingen de har behov for. Formålet med bestemmelsene i folketrygdloven paragraf 5-6 er å gi bestemte grupper, ut over dem som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven paragraf 1-3, hel eller delvis stønad til utgifter til tannhelsetjenester. Disse tilstandene og tilfellene er listet opp i forskriftene paragraf 1.

Etter folketrygdloven paragraf 5-6 gis det i hovedsak ikke stønad til forebyggende behandling, tannrensing og kariesbehandling eller behandling av kariessykdommens følgetilstander m.v. Dette gjelder likevel ikke i de tilfeller kariessykdom er et resultat av bakenforliggende sykdom eller behandlingen av denne. Tannteknisk arbeid som ikke er forordnet av tannlege omfattes heller ikke etter denne bestemmelse.

Oversikt over trygdereglene:

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid