1) Sjelden medisinsk tilstand

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Folketrygdens stønad » 1) Sjelden medisinsk tilstand<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

1) Sjelden medisinsk tilstand

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

1) Sjelden medisinsk tilstand

Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10000 individer eller totalt ca. 500 personer i Norge. Det er et krav om at den sjeldne medisinske tilstanden må være varig. De til enhver tid gjeldende tilstander som er omfattet finnes i Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen). Listen er delt i to, A-listen og B-listen. Listene er uttømmende.

Hvis bruker har en diagnose som står på A-listen, har bruker krav på stønad til nødvendig tannbehandling.

Før oppstart av stønadsberettiget behandling av bruker med en diagnose som er oppført på B-listen, er det en forutsetning at tannlegen i det enkelte tilfelle har konkludert med at tilstanden eller behandlingen av denne har ført til økt behov for tannbehandling.

Arbeids og velferdsdirektoratet vil fortløpende revidere SMT listene. Dette innebærer at diagnoser kan tas inn og ut, vurdert i henhold til ovennevnte retningslinjer. Endringer vil bli angitt med virkningsdato for endringen. Ønsker om å inkludere andre tilstander enn de som er angitt i listene, forelegges Arbeids og velferdsdirektoratet til avgjørelse.

Utgiftene dekkes etter honorartakstene.

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid