14) Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Folketrygdens stønad » 14) Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

14) Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

14) Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Det gis stønad til utgifter til tannbehandling til personer som på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom har nedsatt evne til å ivareta sin tannhelse over tid, minimum ett år. Det må dokumenteres at bruker ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten før stønadsberettiget behandling påbegynnes.

Det ytes stønad fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader som følge av manglende evne til egenomsorg. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling dekkes. Den manglende evne til egenomsorg må dokumenteres ved erklæring fra relevant spesialist.

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid