9) Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (sliasje/syreetskader)

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Folketrygdens stønad » 9) Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (sliasje/syreetskader)<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

9) Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (sliasje/syreetskader)

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

9) Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (sliasje/syreetskader)

Tilstanden må være grav for å være stønadsberettiget. Med grav patologisk attrisjon/erosjon menes tilstander som vil være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. For å kunne vurdere om det foreligger grav patologisk attrisjon/erosjon må tilstanden være vurdert over tid, minimum ett år. Tannlegen må før stønadsberettiget behandling påbegynnes, dokumentere tilstandens alvorlighetsgrad.

Behandlingen må planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende der semipermanent behandling vurderes i første fase.

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene.

Eksempel 1:

Før behandling

Etter behandling

Eksempel 2 (Gjelder underkjeven)

Før behandling

Etter behandling

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid