11) Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Folketrygdens stønad » 11) Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

11) Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

11) Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

Det ytes ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen. Det ytes stønad til: a) Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved kontaktlesjoner i munnslimhinnen. Det ytes ikke stønad på grunn av lesjoner som skyldes mekanisk irritasjon. Stønad begrenses til utskiftning av restaureringer/proteser som har direkte kontakt med slimhinnelesjonen. Tannlegen må kunne dokumentere at munnslimhinnelesjonen mest sannsynlig ikke opptrer som følge av bakenforliggende sykdom. b) Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved objektive allergisk betingede hudlesjoner/slimhinnelesjoner forårsaket av eksisterende tannlegearbeider når lesjonene opptrer utenfor kontaktområde (fjernreaksjoner). Allergi mot det aktuelle materiale må dokumenteres ved erklæring fra spesialist i hudsykdommer. Det er et vilkår at behandlende tannlege velger alternativt materiale etter samråd med hudspesialist.

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid