4) Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Folketrygdens stønad » 4) Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

4) Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

4) Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander

Denne bestemmelsen gir stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning kan innebære en alvorlig og livstruende risiko.

Det ytes stønad ved følgende kirurgiske inngrep, medisinske tilstander og behandlinger:

a) Hjerteoperasjon

b) Dialysebehandling

c) Organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsupressiv behandling

d) Benmargstransplantasjon

e) Stamcellebehandling

f) Høydose cellegiftbehandling

g) HIV/AIDS

h) Kreftpasienter med skjellettmetastaser i forbindelse med behandling med høypotente
bisfosfonater

i) Strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom

Dersom tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, dekkes også utgifter til nødvendig behandling som følge av slike tannuttrekninger, inklusiv eventuelle implantater.

Utgiftene dekkes etter honorartakstene.

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid