6) Periodontitt (tannløsningssykdom)

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Folketrygdens stønad » 6) Periodontitt (tannløsningssykdom)<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

6) Periodontitt (tannløsningssykdom)

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

6) Periodontitt (tannløsningssykdom)

Det ytes stønad ved:

a. Systematisk behandling av marginal periodontitt og periimplantitt.

Med systematisk behandling forstås en målrettet, faglig strukturert og fortløpende behandling.
Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene 501a-505.

b) Rehabilitering ved tanntap som følge av marginal periodontitt.

Stønad ytes i de tilfeller hvor tann/tenner er tapt etter 1. mai 2002 som følge av marginal periodontitt. Årsaken til tanntapet må dokumenteres.

Det er ikke krav til gjennomført forutgående systematisk periodontitt behandling før tanntapet, men munnhulen må være sanert for oralpatologiske tilstander og infeksjoner før implantat settes inn.

Som hovedregel refunderes ikke for tapte tenner bakenfor premolarer ( eller femte tann i tannrekken). Nødvendige unntak må begrunnes og dokumenteres.

Det ytes stønad til kun en rehabilitering per tapt tann forårsaket av marginal periodontitt. Det kan gjøres unntak fra denne hovedregel dersom protetisk erstatning og/eller implantat må fjernes/gjøres om som følge av at flere tenner må trekkes på grunn av marginal periodontitt. I disse tilfellene kan det gis stønad til hel- eller delprotese. Blir de tapte tenner erstattet med fast protetikk, ytes det kun stønad for de tapte tenner som det tidligere ikke er gitt stønad for.

Utgiftene dekkes etter takstene 510-516. Det ytes videre stønad til nødvendig undersøkelse, etterkontroll, anestesi, avtrykk (701 eller 702) og røntgenundersøkelse etter refusjonstakstene.

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid