13) Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Folketrygdens stønad » 13) Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

13) Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

13) Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter som ikke har sammenheng med ulykken er ikke stønadsberettiget etter denne bestemmelsen.

a) Omfattende tannskade ved ulykke

Stønad ytes til behandling av tannskader som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk.

Det gis stønad som en engangsytelse når behandlingen er påbegynt innen ett år etter at ulykken fant sted. Unntak fra ettårsregelen kan gjøres der førstegangs behandling ble foretatt før bruker fylte 21 år.

Utgifter dekkes etter refusjonstakstene.

b) Traumatiske tannskader hos bruker som lider av sykdommer som kan gi fallskader.

Bestemmelsen omfatter bare skader oppstått under anfall. Dette må dokumenteres.

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid