Helfo – Ny stønadsordning for protese

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Helfo – Ny stønadsordning for protese<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Helfo – Ny stønadsordning for protese

Nyeste versjon av regelverk og takster for stønad til dekning av tannbehandling er nå klar. «Det gule heftet» omtaler en ny stønadsordning for protese. Ordningen med støtte til tannhelsekontroll for eldre er fjernet.

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

Gjelder fra nyttår

For øvrig har regelverket som gjelder stønad til tannbehandling fått enkelte presiseringer. Også når det gjelder takster er det noen små endringer. Mange takstbeløp er oppjustert, noen presiseringer er gjort knyttet til enkelte takster og det er laget noen nye takster.

All tannbehandling som utføres etter 1. januar 2014 skal håndteres etter det justerte regelverket.

Den nye veilederen «Det gule heftet» for 2014 finner du her.

Ta kontakt med oss her for spørsmål – vi har allerede behandlet flere pasienter etter den nye regelen.

Kilde: HELFO – Les mer på helfo.no

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid