Tannlegen som HELFO saksbehandler

Hjem » Nyttig info » Trygderegler » Tannlegen som HELFO saksbehandler<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Tannlegen som HELFO saksbehandler

Fra 1.januar 2008 ble tannlegen saksbehandler på HELFO (Tidligere NAV).

Bestill time i dag

Fyll inn vårt enkle bestillingsskjema og få tatt hånd om dine tannproblemer i dag!

Tannlegen som HELFO saksbehandler i Rygge, Østfold

Tidligere sendte pasienten selv en søknad (skrevet av tannlegen) til HELFO. Etter 3-6 måneder fikk man svar på om søknaden var godkjent helt eller delvis. Eller avvist. I tillegg var reglene uklare og ble ulikt praktisert fra fylke til fylke. Dette var et frustrerende byråkratisk og tungrodd system som nå er radikalt forbedret.

I dag er saksbehandlingen mye enklere og mer effektiv. Reglene er blitt tydeligere og enklere å forholde seg til. Nå er det 14 såkalte innslagspunkter som gjelder tannhelse. Hver enkelt tannlege skal foruten å diagnostisere pasientens tannhelse også kunne vurdere om pasienten har rettigheter overfor trygden.

Tannlegen har med dette fått en ny og ansvarsfull rolle som krever inngående kunnskaper om trygdens regler angående tannbehandling. Dette er i samsvar med Den norske tannlegeforenings ønske.

Vi på Østfold Implantatklinikk har gått flere kurs i regi av Den norske tannlegeforening og HELFO. Vi har brukt mye ressurser på å lære trygdereglene og anvendelsen av dem.

Trygden stiller detaljerte krav. Hver enkelt tann skal ha en diagnose og denne skal dokumenteres med røntgenbilder, modeller og fotografier.

Dette betyr at når pasienten bærer på spørsmål om han eller hennes tannsituasjon gir rettigheter overfor trygden og i tilfelle hvilke, skal henvendelsen gjøres til en tannlege og ikke til det lokale trygdekontor.

Det er den enkelte tannlege som er ment å være den mest kompetente til å foreta denne vurdering. Hvis tannlegen likevel i enkelte tilfeller er usikker på tolkningen av reglene, har HELFO en rådgivende tannlege som har som hovedoppgave å hjelpe den enkelte tannlege med disse spørsmål.

Vi på Østfold Implantatklinikk har ukentlig kontakt med rådgivende tannlege for Østfold , Akershus, Oppland og Hedemark for å diskutere fortolkning av pasienters trygderettigheter.

Les om implantattjenestene våre

Bestill time

Fyll ut feltene under, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

1Kontaktinformasjon
2Ønsket tid